Gå til hovedindhold
Menu

People, Planet, Potato

Det er vores 3 kernefaktorer. For det første er mennesket i centrum. Forbindelsen til Peka Kroef er mennesker: Mennesker, der avler vores kartofler, fremstiller vores produkter, køber vores produkter og spiser vores produkter. For det andet den sunde kartoffel. Kartoflen danner grundlaget for vores eksistens som virksomhed og som del af kosten i et sundt menneske. For det tredje miljøet. Et sundt og stabilt miljø har høj prioritet for en virksomhed som Peka Kroef. I sidste ende afhænger kvaliteten af vores kartoffelprodukter af omgivende faktorer såsom vejret og på lang sigt også af en klimaforandring.

Download PDF

People

For Peka Kroef er et tillidsfuldt forhold til vores medarbejdere, kartoffelavlere, kunder og leverandører ekstremt vigtigt. Familiefølelsen og vores virksomhedskultur udgør et ideelt fundament for vores medarbejdere til at videreudvikle sig selv. Vi er en ansvarlig arbejdsgiver og investerer i kurser/uddannelse, jobberigelse, beskæftigelsesegnethed og ergonomiske arbejdspladser. Vi arbejder sammen med forskellige uddannelsesinstitutter og er desuden selv et anerkendt uddannelsesfirma.

Planet

Ekstreme vejrforhold har indflydelse på kvaliteten og væksten af kartofler og påvirker som sådan direkte vores forretning. Derfor er 'miljøet' et ekstremt vigtigt emne for os. Det rigtige valg af afgrødebeskyttelsesmidler, brugen af restvarme til opvarmning af vores kontorer, energiproduktion fra biomasse og genbrug af en stor del af det vand, vi bruger, er blot nogle få eksempler, der har en positiv indvirkning på vores miljø

Potato

Vand og damp bruges til at forarbejde kartoflerne til vores kølede specialiteter. På denne måde bevarer vi kartoflens gode og sunde egenskaber. Kartoflen er mad af høj kvalitet. Kartofler indeholder vitamin C og vitamin B6 samt mindre mængder andre B-vitaminer. Desuden er kartoflen en kilde til fiber. Alt dette sammen, med sit lille fodaftryk betyder, at kartoflen passer perfekt i en bæredygtig verden.

Top