Hoppa till huvudinnehåll
Meny

People, Planet, Potato

Det är våra 3 kärnfaktorer. För det första: människan i fokus. Det är människor som utgör företaget Peka Kroef: Människor som odlar vår potatis, tillverkar våra produkter, köper våra produkter och äter dem. För det andra: nyttig potatis. Potatisen är grunden till vår existens som företag, och som en del av en hälsosam kost. För det tredje: miljön. En hälsosam och stabil miljö har hög prioritet för ett företag som Peka Kroef. Till sist är kvaliteten hos våra potatisprodukter avhängig av miljöfaktorer såsom väderleken, och på lång sikt även av klimatförändringarna.

Ladda ned PDF

People

För Peka Kroef är det av yttersta vikt att ha en förtroendebaserad relation med alla potatisodlare, medarbetare, kunder och leverantörer. Den familjära känslan och företagskulturen ger idealisk förutsättning för våra anställda för att egen utveckling. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare, vi investerar i kurser/utbildningar, arbetsmotivation, anställningsvillkor och ergonomiska arbetsplatser, och vi samarbetar med skolor. Vi är ett erkänt utbildningsföretag.

Planet

Extrema väderförhållanden påverkar kvaliteten och tillväxten för potatisen, och därmed även vårt företag direkt. Därför är miljöfrågan mycket viktig för oss. Med rätt sorturval, nyttjandet av restvärme och energin som produceras av biomassan och vårt egna vattenreningsverk, är bara exempel på vad vi gör för att minska vår påverkan på miljön.

Potato

Pekas potatis behandlas med ånga och vatten, så att alla de goda och hälsosamma egenskaperna bibehålls. Potatis är ett förstklassigt livsmedel, den är en kostfiberkälla och innehåller essentiella näringsämnen, såsom vitamin C, vitamin B6 och är även en källa för fibrer. Tillsammans med ett litet miljöavtryck passar potatisen också in perfekt i en hållbar värld.

Top