Hoppa till huvudinnehåll
Meny

Vår Logistik

Varje dag kör våra chaufförer ut kylda potatisprodukter till kunderna över hela Europa. Vår sofistikerade logistik planering garanterar hög leveranssäkerhet. Fördjupat samarbete med våra logistik partners är en förutsättning.

FÖRPACKNING

Peka Kroef tar hänsyn till specifika krav och önskemål som kunderna ställer på produktförpackningar. Vi kan erbjuda mycket varierade förpackningsstorlekar, från 200 g till 5 kg. Genom att optimera dessa faktorer kan vi stämma av produktionstalen till försäljningen. Tack vare detta nära samarbete kan vi minimera överlager av potatisprodukter och även förpackningsmaterial.

LAGERHÅLLNING | DISTRIBUTION

Konsten i effektiva transporter ligger dels i en optimal lastning av varje pall, dels i en strikt logistisk planering. Genom att planera lastningen väl ser vi till lastbilarna kör tomma så lite som möjligt vid leveranser ute i regionen. När varje pall är optimalt lastad kan vi uppnå en väsentlig minskning av drivmedel.

SÄNKNING AV CO2

Våra produkter är transporteras huvudsakligen via lastbil. Lastbilar släpper ut CO2. Vår policy är att reducera utsläppen av CO2 och våra förare har fått utbildning på ett ”effektivt” körsätt, de vet hur de skall köra så snålt som möjligt. Lastbilarnas kylmotorer drivs i möjligaste mån med el i stället för diesel, något som leder till ytterligare minskningar av CO 2. Samtliga våra Volvo-lastbilar uppfyller avgasstandard 5 eller 6 och därmed aktuella föreskrifter från EU avseende avgasutsläpp.

Top