Hoppa till huvudinnehåll
Meny

Våra Potatisar

Potatis - allting började med den. Idag handlar det ej endast om kvalitén på råvaran utan berör hela försörjningskedjan: Från odling och förädling av kvalitetspotatis, till leverans hos våra kunder.

HÅLLBARHET

Region

Peka Kroef ligger i hjärtat av 'De Peel'. Denna region blev känd i början av 1900-talet när man började odla i grov sandjord. Vår Hansa-potatis trivs fantastiskt bra i denna typ av jord.

 

  • 90% av vår potatis odlas i Odiliapeel och i ett närområde på 60 km.
  • Våra odlingsområden ligger i Nederländerna, Belgien och Tyskland.

Sorter

Potatissorten Hansa bildar grunden till de kylda potatisspecialiteterna. Tack vare det intensiva samarbetet med potatisodlarna har Peka Kroef tillgång till Hansa-potatis året runt, till skillnad från andra potatisförädlare. På det sättet kan vi garantera den jämna och höga kvaliteten hos våra produkter.

Odling

Vi odlar vårt eget utsäde. Våra odlare planterar på lotter som är bäst lämpade för Hansa-potatisen. Våra odlingskonsulenter stödjer potatisodlarna i samtliga led: Från urval av jordlotter, till skörd och inlagring av potatisen.

Lagring

Lagerlokalerna finns i omedelbar närhet till potatisåkrarna, och körsträckorna under skörd kan då begränsas.

Top