Hoppa till huvudinnehåll
Meny

Cirkulär Verksamhet

Det som Peka Kroef tar från naturen till sina produktionsbehov, lämnar Peka Kroef tillbaka till naturen i samma form, eller i andra former. Detta är cirkulärekonomi: en ändlös process som alltid pågår och där knappt några eller inga råmaterial alls slösas bort. Vi ser det som vårt ansvar att värna om vår miljö och tillgänglig råvara med högst försiktigt.

Ladda ned PDF

KÄLLOR

Vill man bedriva ett företag enligt principerna om cirkulärekonomi måste man sätta hela produktionskedjan under luppen, potatis är början på i vår kedja. Kvalitén på potatisen övervakas regelbundet av våra odlare, så väl som våra potatisexperter. Våra odlare är alla certifierade och vår odlar vår potatis så nära Odiliapeel som möjligt.

Produktion

För våra produktionsprocesser behöver vi ånga. Ångan genereras från upphettat vatten. Vi använder så lite gas som möjligt i detta syfte. I stället får vi en stor del av denna ångan från förbränning av biogas och biomassa. Vatten är en absolut nödvändig beståndsdel i vår omfattande produktionsprocess. Vattnet vi använder renas i vårt egna vattenrengörningsverk med hjälp av den senaste tekniken. Detta gör att vi kan återanvända stor del av det vatten vi använder oss av.

Logistik | Optimal distribution

Varje dag kör våra chaufförer ut stora mängder kylda potatisprodukter till kunderna. Med effektiva körsätt, kylmotorer som går på el och lastbilar som uppfyller aktuell Co₂-krav håller vi Co₂-utsläppen på en så låg nivå som möjligt.

Kund och konsument

Det ligger i tiden att hälsosamma ingredienser är ett väldigt viktigt ämne. Vi satsar på att reducera på salt och artificiella tillsatser så långt det är möjligt i vår produktion.

Tillbaka till kedjan

Vårt mål är att separera avfall och därefter återvinna det i kedjan fulländar cirkeln: Avfall (potatisskal och -rester) säljs som djurfoder. Sidoprodukter som uppstår, t.ex. (omslags-)folie, papper och rötslam återvinns och återanvänds. Det är det som cirkulär verksamhet handlar om.

Top